Nasi specjaliści ds. Sprzedaży dla Firm:

Piotr Skubiszewski +48 785 507 549 piotr.skubiszwski@krotoski-cichy.pl
Piotr Syrek +48 785 239 206 piotr.syrek@krotoski-cichy.pl