Nasi specjaliści ds. Sprzedaży dla Firm:

Piotr Skubiszewski

+48 785 507 549

piotr.skubiszwski@krotoski-cichy.pl

Piotr Syrek

+48 785 239 206

piotr.syrek@krotoski-cichy.pl