Oszczędź sobie wydatków – ubezpiecz się przed kosztami naprawa!

Skorzystaj z Programu Gwarantowane Auto – ubezpieczenia pokrycia kosztów naprawy awarii.

Program pozwoli obniżyć wydatki związane z użytkowaniem samochodu po upływie gwarancji fabrycznej – w przypadku awarii koszty naprawy zostaną pokryte przez zakład ubezpieczeń, zgodnie z zakresem wariantu ochrony. Jeśli wciąż posiadasz ważną gwarancję fabryczną, ochrona w ramach Programu rozpocznie się już następnego dnia po jej wygaśnięciu, dzięki czemu zachowasz poczucie bezpieczeństwa.

Program Gwarantowane Auto to szereg korzyści dla Ciebie:

  • Uproszczone procedury w salonie przy zawarciu umowy oraz zgłaszaniu i rozliczaniu szkód
  • profesjonalne naprawy w Autoryzowanych Stacjach Obsługi Volkswagen na terenie całej Polski i pozostałych krajów Unii Europejskiej oraz Szwajcarii i Norwegii,
  • naprawy włącznie na oryginalnych częściach zamiennych, zgodnie z technologią producenta na koszt zakładu ubezpieczeń,
  • ochrona od kosztów awarii nieograniczona limitem kilometrów.